Jednotka se  zúčastnila s technikou CAS 24 v počtu 1+5 taktického cvičení výstavby protipovodňového opatření v oblasti Holešovic.

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání