Jednotka SDH Zličín získala v polovině června letošního roku bezúplatně přístroj AED Powerheart G3. Jedná se o automatizovaný externí defibrilátor sloužící laické veřejnosti při poskytování neodkladné resuscitace ještě před příjezdem posádky zdravotnické záchranné služby. AED po nalepení elektrod vyhodnotí srdeční rytmus raněného a v případě komorové fibrilace či komorové tachykardie dodá postiženému elektrický výboj sloužící k obnovení normálního srdečního rytmu. Jelikož je přístroj určen pro laiky, veškeré instrukce jsou v přístroji nahrány mluveným slovem, což usnadňuje jeho použití. Za získání přístroje jsme velice rádi, jelikož se pohybujeme na spoustě událostí s vysokou koncentrací osob a v případě náhlé zástavy oběhu je každá vteřina drahá, avšak věříme, že nebude nikdy zapotřebí.

 

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání