V pondělí 12. prosince jsme se tentokrát věnovali každoročnímu opakovacímu školení předlékařské první pomoci a základní neodkladné resuscitace - tzv. Basic Life Support -rozšířené o použití automatizovaného externího defibrilátoru, který má jednotka od poloviny letošního roku ve výbavě. Obsahem školení bylo řešení úrazových a neúrazových stavů jako jsou popáleniny, zlomeniny, krvácení, onemocnění jako jsou diabetes, epilepsie, CMP, dušení a mnoho dalšího. Další důležitou částí školení byl správný přstup k osobě v bezvědomí, základní zhodnocení jejího stavu a zahájení resuscitace za použití defibrilátoru. Úlohy školitelů se ujali dva členové naší jednotky, kteří pracují v nemocničních provozech kardiologie a oddělení JIP a díky tomu mělo školení vysokou profesionální úroveň.

David Horák

 

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání