V pondělí 20. listopadu absolvovalo šest členů naší jednotky stáž na hasičské stanici č. 7 - Smíchov. Stáže slouží ke zvyšování odborných znalostí a dovedností velitele, strojníka a samotných hasičů. stáží absolvujeme několik do roka. Kromě stáží, kde máme své vlastní vozidlo se kterým vyjíždíme k událostem společně s profesionální jednotkou, absolvují někteří naši členové i samostatné stáže, kdy jsou zařazeni v posádce na vozidle profesionálních hasičů a vyjíždí společně s nimi.

Na pondělní stáži jsme měli naši CAS 24 a tvořili jsme družstvo 1+5. Den jsme začali nástupem směny a kontrolou vozidla a vlastní výstroje. Následovala ranní káva, nutné administrativní položky a briefing ohledně denní náplně. Každá praktická zkušenost je důležitá a v hasičském světě to platí dvojnásob. A tak jsme se v dopoledních hodinách věnovali praktickému nácviku hašení hořlavých kapalin pomocí práškových hasících přístrojů a přístrojů CO2. Po dvou hodinách venkovní praxe jsme se přesunuli do útrob stanice, kde jsme se zabývali i nějakou teorií. V letošním roce skončila desetiletá životnost lezeckého vybavení a bylo potřeba se seznámit s tím novým. Po úvodní prohlídce výbavy a procvičení základních uzlů jsme se přesunuli ven na cvičnou věž, abychom si vše prakticky a na vlastní kůži vyzkoušeli. Poslední částí odborné přípravy bylo opakování vědomostí o plynovém detektoru GasAlert Quattro, který máme ve výbavě.

V rámci stáže jsme od 7. do 19. hodiny vyjeli ke dvěma událostem, a to k otevření bytu a k transportu pacienta do vozidla ZZS ze 7. patra panelového domu.

Příští stáž se koná 9. prosince a zajisté bude připraven opět pestrý a zajímavý program.

David Horák

velitel jednotky

Free Joomla Lightbox Gallery

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání