Počínaje dnem 14. 3. 2020 do 18. 4. 2020 držela naše jednotka ve spolupráci s ostatními jednotkami v hasebním okruhu HS2 - Petřiny, později i HS-7 Jinonice dle rozpisu 24h pohotovost na hasičské zbrojnici v počtu 1+3 a záloha na druhé auto 1+1 byla vždy k dispozici na telefonu doma. Stejné pohotovosti držely i ostatní dobrovolné jednotky na území hl. m. Prahy. Posílení stanic HZS Praha vedlo k dokonalému zajištění požární ochrany na území města. Ve dny pohotovosti jsme měli k dispozici veškerou techniku a prostředky k zajištění ochrany obyvatelstva 1 družstvem s výjezdem do 2 minut a druhým s výjezdem do 5 minut od vyhlášení mimořádné události. Celkem jsme drželi 9 24 hodinových služeb během kterých jsme měli celkem osm výjezdů k mimořádným událostem. 

Potřeba pohotovostí na zbrojnici sice pominula, ale i nadále jsme plně akceschopní v běžném režimu výjezdu jednoho družstva do 10 minut.

David Christov

velitel jednotky