Počínaje dnešním dnem 14.3.2020 po vyhlášení výjimečného stavu vládou naše jednotka ve spolupráci s jednotkou z Řep bude zajišťovat požární ochranu v devíti 24 hodinových směnách v období následujícího měsíce na vlastních zbrojnicích Praha - Zličín a Praha - Řepy. Složeni obou jednotek vede k dokonalému zajištění požární ochrany v obou městských částech,i území hl.m.Prahy. V  maximálním počtu sloužících hasičů obou jednotek jsme schopni mít k dispozici veškerou techniku a prostředky k zajištění ochrany obyvatelstva. 

David Christov

velitel jednotky