Správná lokalizace události je pro úspěšný zásah záchranné služby klíčová. V posledních letech prodělala operační střediska záchranky generační obměnu používaných technologií včetně implementace digitálního mapového prostředí, ale lokalizace událostí ve volném terénu stále zůstává závislá převážně na schopnosti volajícího popsat, kde se nachází. Aplikace Záchranka, která je schopná místo události přesně lokalizovat a tuto informaci spolu s tísňovým volání předat na příslušné operační středisko, představuje vzácně smysluplné využití moderních technologií ve prospěch postižených a bez nadsázky může velmi zásadně přispět k záchraně lidského života.  

MUDr. Ondřej Franěk

ZZS hl. m. Prahy

Více informací na www.zachrankaapp.cz

 

Důležitá telefonní čísla:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

158 - Policie ČR

156 - Městská policie

112 - Evropské číslo tísňového volání